Reference

Najvažniji poslovi u proteklom periodu:

 • Izrada širokog spektra procesne opreme za Andritz AG, Graz, Austrija
 • Izrada i montaža opreme za Alju AG, Cirih, Švajcarska
 • Izrada opreme za skladištenje čvrstih i praškastih materijala – silosi i oprema za otprašivanje za „ HANDTE-OST “ Krško, Slovenija
 • Izrada procesne opreme u Kini
 • Izrada opreme za prehrambenu industriju – Kuban, Rusija
 • Izrada opreme za pivarsku indrustiju BIP – Beograd
 • Izrada opreme za proizvodnju papira:
  • FH „ Božo Tomić “ Čačak,
  • Fabrika kartona „ Umka “ Umka,
  • Fabrika papira „ Natron – Hayat “ Maglaj (BiH)
 • Izrada i montaža opreme za konditorsku industriju „ Jaffa “ Crvenka
 • Izrada i montaža transportera i čelične konsrukcije za fabriku kreča i kamena „ Jelen Do “ Jelen Do
 • Izrada i montaža opreme za filtriranje i otprašivanje otpalih gasova ( zaštita čovekove okoline ) u
  • „Jelen Do “ Jelen Do,
  • Livnica „ Kikinda “ Kikinda,
  • Fabrika za preradu kamena „ Budućnost “ Vranje, Preševo
 • Izrada opreme za transport i skladištenje voća i voćnih poluproizvoda:
  • „Takovo“ Gornji Milanovac “,
  • „Budimka“ Požega,
  • „Vino Župa“ Alekandrovac

Referenc lista 2000 – 2023

Povratak